Moudra o nenávisti

 • Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.
 • Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.
 • Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.
 • Nenávidíte-li mě, těší mne to stejně, jako byste mě milovali, neboť je to důkaz toho, že nejsem lhostejný vašemu srdci.
 • Neexistuje taková nenávist jako ta, která se narodí ze zrazené lásky.
 • Začínáme nenávidět teprve tehdy, když nás někdo srazí v naší lásce na kolena.
 • Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem.
 • Nenávist má lepší paměť než láska.
 • Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.
 • Rozchod bez nenávisti je pokračování lásky v jiné formě.
 • Nenávist je nespravedlivá, láska ještě více.
 • Pravda rodí nenávist.
 • Ten, koho nenávidíš, musí být Tvé nenávisti hoden.
 • Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn.
 • Žena buď miluje nebo nenávidí; u ní třetí možnost není.
 • Nenávist vyčerpává stejně jako láska, někdy dokonce ještě víc.

Moudra o nenávisti – AzaNoviny