Moudra o přátelství

Přátelské podání rukou

 

 • Přátelství mezi mužem a ženou je možné, když už nic jiného nezbývá.
 • Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.
 • Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
 • Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.
 • Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.
 • Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.
 • Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.
 • Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.
 • Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.
 • Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nedlužit a nikdy si od nich nic nepůjčovat.
 • Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
 • Máš nepřátele? Výborně, to znamená, že jsi něco dokázal.
 • Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.
 • Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!
 • Inteligentní lidé mají tendenci mít méně přátel než průměrný člověk. Čím jste chytřejší, tím se stáváte selektivnější.
 • Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.
 • Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.