Moudra o pravdě

  • Nejpošetilejším ze všech omylů je, když si mladé dobré hlavy myslí, že ztratí originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal již někdo před nimi.
  • Pravda je jako cibule, kdo z ní chce strhnout slupky, nejednou zapláče.
  • Ten kdo řekl, že nezáleží na tom, jestli vyhrajete nebo prohrajete, pravděpodobně prohrál.
  • Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují. Třeba pravda, svoboda, spravedlnost.
  • Nejnebezpečnější nepravdy jsou pravdy mírně překroucené.
  • Věda není nic jiného než co nejpřesnější obraz skutečnosti, tedy pravda.
  • Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.
  • Nové lži se poslouchají líp než staré pravdy.
  • Lež z nouze lze vždy prominout, kdo ale bez přinucení říká pravdu, nezasluhuje ohledy.