Moudra o válce

Voják

 

  • Vyhalšujete mi válku? Modlete se, abych vám neuvěřil!
  • Bojovat za něco je lepší než žít pro nic.
  • Cílem války není padnout za svou vlast, ale donutit ty parchanty na druhý straně, aby padli za svou.
  • Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!
  • Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír.
  • Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.
  • Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí.
  • Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše.
  • Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.
  • Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.