Moudra o ženách

Silueta ženy

 

 • Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky.
 • Žena je dobrý sluha, ale špatný pán.
 • Každá žena se chce líbit, ale to ještě neznamená, že se vnucuje.
 • Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví.
 • Ženy jsou jako zápalky – přitlačíme-li málo, nevzplanou, přitlačíme-li příliš, zpálíme si prsty.
 • Být odpůrcem žen, to znamená připisovat jim význam, který nemají.
 • Jen city dva zná žena – lásku a nenávist.
 • Když ti žena přibouchne dveře, určitě ti nechá pootevřené okno.
 • Mám ženy nejraději, když líbají, protože tak musí dlouho mlčet.
 • Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný večer nesprávně oblečena.
 • Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.
 • Znám povahu žen – nechtějí co chceš, a co nechceš, vyžadují tím více.
 • Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku. Dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň.