Michal Klíma končí jako zmocněnec pro oblast médií a dezinformací

Klíma končí jako zmocněnec pro oblast médií a dezinformací

Michal Klíma po necelém roce končí jako zmocněnec pro oblast médií a dezinformací. Pozice, která byla vytvořena v březnu loňského roku, zanikne a agenda připadne poradci pro národní bezpečnost Tomáši Pojarovi, uvedl to Deník N. Klíma čelil kritice kvůli Akčnímu plánu pro čelení dezinformacím, o jehož přepracování požádala tento týden premiéra Petra Fialu (ODS) Unie vydavatelů.

„Vláda zrušila pozici a předala problematiku národnímu bezpečnostnímu poradci,“ řekl Deníku N Klíma. Doplnil, že o kroku věděl dopředu. Klímova funkce vznikla loni v březnu, vláda si od ní slibovala účinnější boj proti dezinformacím a koordinaci aktivit, které se na jednotlivých úřadech v této oblasti dějí.

AzaNoviny přinášejí plné znění Otevřeného dopisu Unie vydavatelů k odmítnutí postupu přípravy a obsahu Akčního plánu pro čelení dezinformacím, který bude vládě předložen vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací.

Unie vydavatelů - Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

Otevřený dopis Unie vydavatelů:

Vážený pane předsedo vlády,

jako profesní organizace, která zastupuje 90 % tiskové a velkou část online zpravodajské a obsahové produkce v České republice, důrazně protestujeme proti postupu přípravy a obsahu Akčního plánu pro čelení dezinformacím (dále jen „Akční plán“), který bude Vládě ČR předložen Vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací.

Obsah Akčního plánu musíme bohužel označit za v řadě pohledů mylný, v důsledcích chybný a pro mediální prostředí škodlivý. Za nešťastný rovněž považujeme i postup, který byl při přípravě tohoto materiálu zvolen. Důvodů pro toto velmi silné hodnocení vidíme hned několik.

V prvé řadě se Akční plán nevypořádává s nejzásadnějším problémem, co je vlastně dezinformace. Není zřejmé, co se za tímto širokým pojmem pro potřeby Akčního plánu skrývá. Tímto nedostatkem vzniká příležitost k svévoli výkladu pojmu dezinformace, díky čemu vzniká významná hrozba pro svobodu slova v České republice. Akční plán tímto nedostatkem zakládá namísto nástrojů obrany demokracie nebezpečí pro svobodný tisk a svobodu slova. Jsme přesvědčeni, že v podobě, v jaké je Akční plán pro jednání Vlády ČR připraven, by neměl být akceptován k diskusi a mělo by dojít k jeho přepracování. Bez dalšího totiž může vystavit Vládu ČR podezření, že chce zavádět v České republice cenzuru.

V druhé řadě Akční plán nerespektuje fungování online prostředí, ve kterém dnes k šíření obsahu dochází většinově za použití algoritmů, které rozhodují o konkrétní dostupnosti uživatelům/čtenářům. Jaký obsah bude kdy a komu zobrazen mají dnes pod svou kontrolou velké nadnárodní platformy jakými jsou např. společnosti Google nebo Meta. Jejich amplifikace vybraných, zejména extrémních informací, které jsou zárukou reakce uživatele (kliknutí, sdílení nebo komentáře) a v důsledku ekonomických příjmů z online reklamy, nejvíce ovlivňuje kvalitu mediálního prostředí online. Tímto fenoménem se Akční plán vůbec nezabývá, přitom právě ten je pro celý systém šíření dezinformací rozhodující.

V třetí řadě považujeme za nešťastné v dnešní době předpokládat, že finanční podpora tzv. nezávislých médií je cestou, jak dezinformacím čelit. Návrh Akčního plánu, s ohledem na výše uvedené zásadní nedostatky, nevratně poškodí mediálního prostředí v České republice. Akční plán zamýšlí využití více než 100 milionu korun ze státního rozpočtu, aniž by bylo zřejmé, kterým subjektům by takové prostředky měly být poskytnuty a jaké garance budou mít občané České republiky, že nebude docházet ke zneužívání tohoto nástroje na podporu „hodných“ médií podobně, jako je tomu dnes např. v Maďarsku. Takové nastavení by pouze napomáhalo vzniku korupčního prostředí v mediálním prostoru, které v dnešní demokratické společnosti považujeme za zcela neakceptovatelné.

Řada tuzemských soukromých a veřejnoprávních médií dnes vynakládá nemalé prostředky na potírání dezinformací a uvádění informací ve veřejném prostoru na pravou míru. Za tuto svou činnost nejsou média ze strany státu nijak honorována. Domníváme se, že Vláda ČR má taková seriózní média podpořit rovně a bez rozdílu. Navržený Akční plán se těmito nástroji bohužel nezabývá.

Předkládaný Akční plán bohužel rovněž marginalizuje a obecně podceňuje strategickou komunikaci státu a obsahuje řadu dalších nedostatků. Jsme přesvědčeni, že výsledná podoba Akčního plánu je podstatně ovlivněna skutečností, že jeho koncept ani obsah nebyl se zástupci seriózních médií a profesními asociacemi v České republice diskutován, a to i přes to, že o to v posledních měsících opakovaně projevovali zájem.

Vážený pane předsedo vlády, chceme z výše uvedených důvodů důrazně apelovat na to, aby Vláda ČR předkládaný Akční plán jednoznačně odmítla a vrátila jej k zásadnímu přepracování. V Akčním plánu navrhované kroky budou v boji proti šíření dezinformací nefunkční a pro mediální prostředí silně poškozující.

V této souvislosti proto Vám i Vládnímu zmocněnci pro oblast médií a dezinformací opakovaně nabízíme jakoukoli pomoc, koordinaci veřejné diskuse a odborné poradenství.

S pozdravem

Ing. Václav Mach
výkonný ředitel Unie vydavatelů

AN
Zdroje a obrázky: denikn; unievydavatelu; vladacz


Uveřejněno

v

od

Komentáře

Jeden komentář: „Klíma končí jako zmocněnec pro oblast médií a dezinformací“

  1. […] Klíma končí jako zmocněnec pro oblast médií a dezinformací […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..