Den TA ČR 2023

Aplikace pomáhající odhalit nadané děti absolutním vítězem cen TA ČR

Projekt aplikace, která dokáže pomocí herních testů odhalit nadané děti je absolutním vítězem cen Technologické agentury (TA ČR). O vítězi ceny Český nápad rozhodovali účastníci slavnostního večera i veřejnost on-line na webu. Na vývoji aplikace se podíleli odborníci z Janáčkovy akademie múzických umění a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Agentura ocenila čtyři projekty aplikovaného výzkumu.

„Letos jsme se rozhodli vyzdvihnout a ocenit ty výsledky projektů, které posouvají hranice, o nichž jsme si mysleli, že to už dál nejde,” řekl předseda TA ČR Petr Konvalinka. Ocenění řešitelé vítězných projektů si domu odnesli skleněnou sošku od českého designéra Lukáše Jabůrka.

Kategorie Společnost a Absolutní vítěz

Psychodiagnostická aplikace, která dokáže odhalit nadané děti, vyhrála v kategorii Společnost. Aplikace se zaměřuje na kognitivní schopnosti ale i mimointelektové dovednosti dětí na prvních stupních základních škol. Systém se skládá z několika testů, které jsou pojaté jako jednoduché zábavné hry. Děti jsou podle odborníků více motivované a nejsou tolik stresované. Výsledky testování tak podle nich mohou být přesnější. Systém se zaměřuje na logické usuzování, prostorové schopnosti, rychlost zpracování informací a socioemoční deficity. Umožňuje zmapovat celkový profil žáků i jejich silné a slabé stránky. „Děti, které nerozvíjejí svůj potenciál, zakrní, vzniknou u nich socioemoční problémy, nenavážou vztah ke vzdělání a je to velká škoda pro celou společnost,“ řekla Šárka Portešová z Masarykovy univerzity.

Kategorie SPOLEČNOST: Komplexní skríningový diagnostický systém GIS

Kategorie Business

V kategorii Business vyhrál autonomní robotický stavební systém, který vynalezli experti z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického ve spolupráci s firmou Dek. Odborníci vyvinuli autonomního robota pro konstrukci stěny pomocí 3D tisku a pro robotické zdění přímo na staveništi. Technologie dokáže nahradit některé stavební práce prováděné člověkem. Inovativní řešení také přispěje ke snížení rizik, která na stavbě pro člověka vznikají. Současně zvyšuje kvalitu prováděných prací. Systém je určený pro využití středními a malými stavebními firmami.

Kategorie Partnerství

Národní centrum kompetence BIOCIRTECH se zaměřilo na zpracování mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní biomasy. Tento projekt vyhrál kategorii Partnerství. Spolupracovali na něm odborníci z několika institucí, například z ústavů Akademie věd, vysokých škol nebo firem. Cílem expertů bylo vyvinout nové produkty z obnovitelných zdrojů, které budou zpracované šetrnými technologiemi. Uplatnění najdou v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském či energetickém průmyslu. Vyvinuli například probiotika pro kočky a psy z kuřecích zbytků, pelety pro vytápění domácností z čistíren odpadních vod a papírenských kalů, speciální dermokosmetiku vyrobenou z kosatců a mnoho dalších užitečných produktů a technologií.

Kategorie PARTNERSTVÍ: Biorafinace jako oběhové technologie

Kategorie Governance

Experti z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Biologického centra AV ČR hodnotili vliv výroby a aplikace technického sněhu na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Jejich projekt vyhrál v kategorii Governance. Zabývali se hodnocením vlivu technického sněhu na vodní zdroje i například vegetaci a bezobratlé živočichy na loukách a sjezdovkách. Jedním z výstupů projektu je Metodický pokyn pro postup při vyhodnocování vlivu výroby technického sněhu a jeho používání na biologické složky životního prostředí ve zvláště chráněných územích.

Pamětní medaile

Předseda TA ČR ocenil i osobnosti, které se podílely na vývoji a vzniku agentury. Pamětní medaili převzali například bývalý premiér Mirek Topolánek, bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová nebo bývalý prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

O Dni TA ČR

Už od roku 2013 uděluje TA ČR ceny těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. Smyslem udílení není jen vzdát hold vynikajícím výzkumným pracovníkům a pracovnicím, ale také motivovat výjimečné talenty, vyzdvihnout jejich neúnavnou práci a v neposlední řadě upevnit pozitivní vztah širší veřejnosti k výzkumu. Den TA ČR, v rámci jehož programu jsou Ceny TA ČR udělované, může být směle označen za jednu z vysoce významných tradičních událostí na poli výzkumu. Vítězné projekty nominují kolegové agentury, kteří celý rok monitorují projekty s excelentními výsledky, unikátní spoluprací a vysokým přínosem pro naši zemi. Z nich pak vybírá vítěze nezávislá komise složená z interních i externích odborníků na vědu a výzkum.

TA ČR financuje projekty aplikovaného výzkumu v Česku. Den TA ČR má každý rok specifické téma, tím letošním bylo posouvání hranic nejen v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací.

AN
Zdroje a obrázky: TA ČR


Uveřejněno

v

od

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..