Retro chatovací portál XChat

XChat nezaslal soudu učetní závěru ani zápis z valné hromady

XChat, jehož provozovatelem je firma 42ideas, nezaslal v loňském roce na soud účetní závěru za rok 2021 ani zápis z valné hromady roku 2022. Obojí, jako společnost s ručením omezeným, má přitom povinnost doručit na soud. Stalo se tak poprvé od roku 2015, kdy společnost 42ideas vznikla a v roce následném odkoupila od Economia a.s. chatovací portál XChat společně s Fotoalby. V roce 2020 poprvé XChat vykázal ztrátu.

Nejprve trocha právní teorie. Firmy mají povinnost zveřejňovat jak účetní závěru, tak zápis z valné hromady ve sbírce listin veřejného rejstříku.

Účetní závěra

Účetní závěrka standardně obsahuje rozvahu, výsledovku (výkaz zisku a ztrát), přehledy o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu a přílohu. Ve sbírce listin ji musí zveřejnit účetní jednotky zapsané ve veřejných rejstřících, zejména v obchodním, a proto se povinnost týká především společností.

Mikro a malé účetní jednotky zveřejňují rozvahu a přílohu k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu.

Velké účetní jednotky s povinným auditem musí kromě zprávy auditora zveřejnit také výroční zprávu a zprávu o vztazích.

Jak postupovat, aby finanční úřad poslal Vaši účetní závěrku rejstříkovému soudu?

K formuláři daňového přiznání přiložte tiskopis „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“. Nebo to za Vás může udělat účetní či daňový poradce – podle vyjádření finanční správy k tomu nepotřebuje speciální plnou moc.

V tiskopisu vyplníte své IČ a rozsah závěrky, tzn. specifikujete dokumenty, které chcete zveřejnit. Pozor, je na Vaší odpovědnosti ověřit, zda splňují zákonné požadavky a jsou ve správném rozsahu. Správce daně dokumenty pouze předá tak, jak jste uvedli v žádosti – nebude je kontrolovat.

Můžete si také zažádat o e-mailové potvrzení, že k předání závěrky rejstříkovému soudu skutečně došlo. Stačí ve formuláři vyplnit Vaši e-mailovou adresu.

Žádost o zveřejnění účetní závěrky správcem daně není možné podat samostatně. Jestliže jste daňové přiznání už poslali a na žádost zapomněli, můžete využít opravné daňové přiznání a k němu žádost přidat. Je to však možné pouze ve lhůtě pro řádné podání daňového přiznání.

Svolání valné hromady a povinnosti s tím vyplývající

Povinnost svolat alespoň jednou za rok valnou hromadu obchodní korporace za účelem schválení řádné účetní závěrky, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, není žádnou novinkou, nicméně častokrát se na ní zapomíná. V případě, že je hospodářský rok společnosti stejný jako kalendářní rok, valná hromada by se měla konat nejpozději do 30. června.

Pro s.r.o. platí požadavek zaslání pozvánek na valnou hromadu nejméně 15 dnů před datem konání, naproti tomu u a.s. je tomu nejméně 30 dnů předem. Je-li chybným způsobem svolána valná hromada, například chybou v pozvánce, nedodržením lhůty pro svolání, aj., má společník či akcionář právo domáhat se neplatnosti usnesení, které bylo učiněno na valné hromadě.

V průběhu trvání valné hromady nebo po jejím skončení, je povinností zapisovatele sepsat zápis z valné hromady, které je ze zákona nutné bez zbytečného odkladu zveřejnit ve sbírce listin. Nesplní-li společnost, ani po výzvě od soudu tuto povinnosti může vzniklá pokuta činit až 100 000,- Kč, v horším případě zapříčiní likvidaci společnosti, kterou soud nařídí.

XChat nezaslal soudu učetní závěru ani zápis z valné hromady

Sbírka listin 42ideas s.r.o. - XChat nezaslal soudu učetní závěru ani zápis z valné hromady
Sbírka listin 42ideas s.r.o. – Zdroj: justice.cz

Jak můžeme vidět ze Sbírky listin, tak poslední účetní závěra a zápis z Valné hromady dorazily na soud 29.7.2021. Tedy jde o účetní uzávěru roku 2020 a zápis z Valné hromady konané v roce 2021. Jak hospodařila firma 42ideas provozující XChat v roce 2021 tedy netušíme. V předešlém roce se ovšem poprvé po čtyřech letech dostala do ztráty.

XChat - Hospodářské výsledky
XChat – Hospodářské výsledky

Jak vidíte z tabulky, zisk v prvních čtyřech letech se pohyboval v rozmezí 51 102 Kč až po 161 175 Kč v úplně prvním roce provozu XChatu. Návštěvnost legendárního chatovacího portálu soustavně a vytrvale klesá, provoz je financován předně z reklamy. 85 – 90 procent návštěvnosti již delší čas tvoří uživatelé, kteří se zdržují v místnostech a kategoriích s erotickou a sex tématikou. Za rok 2020 se tedy ocitl XChat ve ztrátě. Jak si vedl v roce 2021, že by opět ztrátově? Mají případné špatné hospodářské výsledky za následek, že se jimi firma nechce chlubit a své hospodaření veřejně neuvádí, ač je to její povinnost? Na tyto otázky neumíme odpovědět.

Výpis z obchodního rejstříku 42ideas s.r.o.
Výpis z obchodního rejstříku 42ideas s.r.o. – Zdroj: justice.cz

Ještě si připomeňme, že třetina XChatu je v zástavě Finančního úřadu. Podíl STROJ-KOVO s.r.o., kde je jediným společníkem Jan Zálešák, byl zastaven ve pospěch Finančního úřadu 15. května 2018. Přesně jde o Finančníh úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně, kdy byl podíl zastaven na základě Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva k podílu v korporaci. Tento podíl činí 31 procent, tedy téměř třetinu.

AN
Zdroje a obrázky: jake-james; rsm; justice.cz; xchat


Uveřejněno

v

,

od

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..