eRecept eOčkování ePoukaz

eOčkování v aplikaci eRecept. A ePoukaz na zdravotnické prostředky

eOčkování bude novou funkcionalitou aplikace eRecept. Tuto funkcionalitu připravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL), aby pomohla ještě lépe chránit zdraví pacientů. Kromě elektronická evidence provedeného očkování bude další novinkou eReceptu elektronický poukaz (ePoukaz) na zdravotnické prostředky, jenž umožní i nákup předepsaných prostředků přes internet. K tomu všemu bude též elektronicky vydáván tzv. recept s modrým pruhem.

Z průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyplynulo, že lidé možnost elektronické preskripce léků vítají. Až 79 % dotázaných uvedlo, že získání léků na předpis je pro ně díky eReceptu snazší. To je výrazný nárůst oproti předchozímu šetření, v roce 2018 kladně odpovědělo 36 % dotázaných. Na oblibě získává také lékový záznam, který SÚKL zprovoznil 1. června 2020. Za prospěšný ho v průzkumu označilo 94 % dotázaných.

Už 1. ledna 2022 budou lékaři moci zapisovat aplikované vakcíny do elektronického záznamu o očkování (tzv. eOčkování). eOčkování je tedy novou funkci lékového záznamu pacienta, kdy vše bude probíhat v rámci známého systému eRecept, který je již běžnou součástí všech ordinací.

„Jsem rád, že systém eRecept může lidem nabídnout ještě více než dosud. A je milé vidět, jak myšlenka, kterou jsem prosazoval od začátku svého mandátu ministra, nyní nabírá konkrétní podobu a bude pomáhat mnoha lidem. Díky eOčkování bude mít pacient a jeho ošetřující lékař vždy přehled o všech provedených očkováních bez ohledu na to, kde a kým byla vakcína pacientovi aplikována,“ hodnotí eOčkování ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Používat eOčkování bude povinné, Ministerstvo zdravotnictví ČR však zavádí přechodné období 6 měsíců, kdy nebudou udělovány sankce. Lékaři tedy budou mít čas se připravit. Bezsankční období skončí 30. června 2022.

Mobilní aplikaci eRecept si můžete stáhnout z odkazů níže:

Přínos pro pacienty

Pacientům eOčkování přinese nejen přehled o aplikovaných vakcínách, systém jim také připomene, že se blíží termín další dávky očkování. První upozornění přijde s dostatečným předstihem tak, aby měl pacient čas si návštěvu lékaře naplánovat, další notifikaci pak systém pošle před vypršením lhůty pro přeočkování. Rodiče si do svého lékového záznamu mohou také přidat své děti, upozornění pak přijde i pro dětské očkování. „Asi každý někdy zapomněl na přeočkování nebo musel kvůli ověření termínu volat k lékaři. V budoucnu mu bude stačit nahlédnout do lékového záznamu. Elektronizace by lidem měla usnadňovat život a v tomto případě to tak určitě je, “ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Zjednodušení pro lékaře

Zjednodušení nabídne eOčkování i lékařům. Při vyplňování záznamu o očkování jim totiž automaticky navrhne termín přeočkování dle schématu v Souhrnu údajů o léčivém přípravku (SPC) dané vakcíny. Termín si však půjde přizpůsobit a při jeho stanovení bude mít lékař vždy poslední slovo.

„Dnes existují jen listinné průkazy, pacienti ani my lékaři nemáme ucelený přehled o všech aplikovaných vakcínách pacienta za jeho život, protože je třeba absolvoval na různých místech. V mnoha případech je pacientovi na každé očkování vystaveno samostatné potvrzení a někdy pacient nemá o provedeném očkování vůbec žádný doklad. To se s eOčkováním mění. Jsem velmi rád, že konečně budeme mít jeden přehledný zdroj aktuálních a zaručených informací o provedeném očkování u pacientů,“ zdůrazňuje přínosy eOčkování v praxi děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Rastislav Maďar.

„Vnímáme jako velkou výhodu, že nově narozené děti budou mít záznamy o všech provedených očkování elektronicky na jednom místě už od začátku svého života. eOčkování bude znamenat větší komfort pro lékaře i rodiče,“ doplňuje místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Jana Kulhánková.

Možnosti přihlášení

Nahlížet na záznam o očkování půjde v lékovém záznamu pacienta v rámci systému eRecept, do kterého je možné se přihlásit prostřednictvím následujících možnoctí:

  • Bankovní identita přes zabezpečený portál NIA
  • NIA ID (dříve jméno, heslo a SMS kód)
  • eObčanka
  • Čipová karta Starcos od První certifikační autority
  • MojeID či mobilní klíč eGovernment

O papírový výpis pak lidé mohou také žádat v lékárnách, u lékařů nebo na Czech POINT.

„Systém eRecept stojí na vybudované infrastruktuře. Má uložiště, uživatelskou aplikaci a je od začátku připraven na rozšiřování. Stejně jako jsme ho minulý rok doplnili o lékový záznam, je logické zde evidovat i informace o očkování. Navíc díky tomu nebude muset stát vynaložit další finanční prostředky na tvorbu zcela nového systému,“ upozornil ministr zdravotnictví Vojtěch.

Nastavení eOčkování dle svých potřeb

Lékový záznam, a tedy i eOčkování, si každý může nastavit podle svých potřeb. Udělit souhlas či nesouhlas s nahlížením na data o eReceptech nebo eOčkování bude možné v několika kategoriích – zvlášť pro lékaře, zvlášť pro lékárníky a zvlášť také pro klinické farmaceuty. Ve webové aplikaci si může každý vybrat konkrétního lékaře nebo lékárníka, kterému udělí souhlas s nahlížením. Bude také možné mít rozdílně nastavenou možnost nahlížet na údaje o předepsaných lécích a aplikovaných vakcínách.

„Pokud má pacient nastaven generální nesouhlas s nahlížením do jeho lékového záznamu, automaticky se mu nesouhlas promítne i do eOčkování. Každý má právo volby,“ zdůrazňuje ředitelka SÚKL Storová.

ePoukaz – Zdravotnické prostředky i elektronicky

„V době pandemie se ukázalo, jak důležité je mít možnost získat recept na své léky bez nutnosti navštívit lékaře. Stejně je to ale i se zdravotnickými prostředky, které někteří pacienti potřebují předepisovat opakovaně,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Vojtěch. Právě z tohoto důvodu začne od 1. března 2022 fungovat elektronický poukaz na zdravotnické prostředky.

„Předepisující bude moci vystavit ePoukaz obdobně, jako tomu je u eReceptu, zavedení elektronického poukazu tedy pro lékaře nepředstavuje velké změny, navíc není zaváděn povinně a vydané poukazy se tedy nebudou muset zpětně digitalizovat,“ doplňuje ředitelka SÚKL Irena Storová. Předepsané ePoukazy budou ukládány do tzv. Centrálního úložiště elektronických poukazů (obdobně jako u eReceptu), které bude součástí informačního systému eRecept. Pacient bude mít k dispozici náhled na veškeré své ePoukazy v pacientské aplikaci.

Každý ePoukaz dostane jedinečný identifikátor, který bude oproti eReceptu kratší, devítimístný. Obdobně jako tomu je u eReceptu budou existovat čtyři různé způsoby, jak bude možné identifikátor ePoukazu pacientovi předat.

Služba ePoukaz se týká veškerých typů poukazů a bude dobrovolná.

eRecepty s modrým pruhem

Povinné bude naopak od 1. ledna 2022 vystavování elektronických receptů na léčivé přípravky s obsahem vysoce návykových látek, dosud je to možné pouze na listinný recept s modrým pruhem – nově však lékař vystaví eRecept s příznakem „modrý pruh“. Tento nový druh eReceptu se uloží do Centrálního úložiště elektronických receptů. Lékárník jej pak bude vydávat na základě předloženého identifikátoru eReceptu s modrým pruhem (obdobně jako nyní u standardních eReceptů). Lékařů a lékárníků se změny v práci se systémem eRecept dotknou minimálně, naopak bude značně zjednodušen proces evidence a kontroly receptů s modrým pruhem, které bylo nyní nutné vyplňovat ve třech listinných kopiích.

Zásadní novinkou pak je, že konopí pro léčebné použití bude od 1. ledna 2022 předepisováno výhradně na eRecepty s příznakem „modrý pruh“, dosud jej lékaři předepisovali na běžný eRecept.

AN
Zdroj: mzcr

Komentáře

5 komentářů: „eOčkování v aplikaci eRecept. A ePoukaz na zdravotnické prostředky“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..